İnfertilite(Kısırlık) Nedir ve Tedavisi Nasıl Yapılır?

Ağustos 8, 2018 by Sevil karaman0
kısırlık.jpg

İnfertilite(Kısırlık) Nedir ve Tedavisi Nasıl Yapılır?

İnfertilite(Kısırlık) erkekte ya da kadında üreme fonksiyonunun yerine getirilememesi olarak bilinen hamilelikle ilgili herhangi bir koruma önlemi olmadığı halde 1 yıl süreyle düzenli cinsel birleşmeye rağmen çocuk sahibi olamayan çiftler için söz konusu olan durumdur.
Çiftler istedikleri zaman ya da doğum kontrol yöntemlerini terk ettikten hemen sonra çocuk sahibi olabileceklerini düşünürken İnfertilite(kısırlık) İzmir pek çok çift için sürpriz bir durum olarak ortaya çıkar. İnfertilite(kısırlık) İzmir oranının toplumda % 10-15 arasında olduğu düşünülmektedir.


İnfertilite(Kısırlık) Türleri Nelerdir?

İnfertilite (kısırlık) genellikle iki türlü olabilmektedir:

Primer infertilite (birincil infertilite-kısırlık), en az 1 yıl süre ile ve korunmamaya rağmen hiç gebelik oluşmaması durumudur.

Sekonder infertilite (ikincil infertilite-kısırlık) ise önceden gebelik oluşmasına rağmen çiftlerin tekrar çocuk isteme durumunda en az bir yıl korunmamaya rağmen yeni bir gebelik elde edememesi durumudur.

İnfertilite(Kısırlık) Tedavisine Nasıl Başlanır?
İnfertilite sorunu nedeniyle tıbbi yöntemlere başvuran çiftlerde uygulanacak ilk adım, dikkatli bir tıbbi öykü araştırması yapılmasıdır.

Öncelikle doktor hasta ile tıbbi özgeçmişin, alışkanlıkların, mesleki koşulların konuşulacağı bir görüşme yapacaktır. Bu görüşmede ayrıntılı bir şekilde ihtimal infertilite(kısırlık) İzmir nedenleri sorgulanacaktır.

Anamnezde (tıbbi öykü sorgulamasında):

  • adetlerin düzeni
  • adetlerin sancılı geçip geçmediği
  • cinsel birleşme sırasında ağrı, akıntı gibi jinekolojik yakınmalar olup olmadığı
  • diğer endokrin hastalıklara varlığına yönelik araştırmalar
  • geçmişte geçirilen hastalıklar ve ameliyatlar
  • daha önce kullanılan ilaçlar
  • sigara ve alkol gibi alışkanlıkların olup olmadığı sorgulanır.

Tıbbi öykü sorgulamasından sonra infertilite(kısırlık) İzmir için sistemik jinekolojik muayene yapılır. Bu muayenede, kadın dış genital organların muayenesinin yanında, vajinal ultrason, rahim ve overlerin değerlendirilmesi yapılır. Gerekirse smear de alınabilir. Bu muayenede rahim iç dokusunun (endometrium) ve overlerin ölçümleri de yapılır.

Tüm bu işlemlerden sonra doktor her çifte özel İnfertilite(kısırlık) İzmir algoritması (akış şeması) hazırlar. Ancak herkes için yapılması gereken bazı genel işlemler de vardır. Bunlar:
Kadınlar İçin:
Adetin 3. günü basal hormon profili (FSH, LH, TSH, PRL, Estrogen), Adetin 21. günü progesteron, Pap-Smear testi, Vajinal ultrasonografik değerlendirme, Hemogram (Tam kan sayımı), Hepatit testleri, HIV testi, TORCH, VDRL, Açlık kan şekeri, böbrek fonksiyon testleri(Üre, Creatinin) ile karaciğer fonksiyon (AST,ALT)testi, antisperm antikor testleridir.
Erkekler İçin:
Sperm analizi (Spermiogram, semen analizi), Hemogram (Tam kan sayımı), Hepatit testleri, HIV testi, TORCH, VDRL, Açlık kan şekeri, böbrek fonksiyon testleri (Üre, Creatinin) ile karaciğer fonksiyon (AST, ALT), idrarda beyaz kan hücrelerinin (lökosit) varlığı idrar yolu enfeksiyonunu veya prostat enfeksiyonunu gösteren ve idrarda önemli sayıda sperm bulunmasının görülmesiyle, idrar torbasına semen kaçtığını anlamaya yarayan idrar testleri,

Serum FSH, LH ve testosteron düzeylerine bakılan ve testis fonksiyonları hakkında bilgi veren hormon testleri,

Özel boya veya antikorlar yardımıyla semendeki beyaz kan hücrelerinin sayısının araştırıldığı,  bunların fazlalığının genital sistem enfeksiyonuna neden olduğunu gösteren semende lökosit sayısı testleri,  sperme karşı antikor var olup olmadığını gösteren antisperm antikor testi, testislerin yapısı, damarlardaki genişlemeler (varikosel) ve sperm kanallarındaki darlıklar hakkında bilgi veren ultrasonografiler, semen analizinde çok düşük sayıda sperm olması veya hiç olmaması durumunda yapılan, her iki testisten anestezi altında birkaç adet doku parçası ve aynı anda iğne ile doku emilimi yapılarak testisteki sperm üretiminin haritasının çıkarıldığı testis biyopsisi gibi testler ve yöntemlerdir. Bu testlerin hepsi tamamlandıktan sonra sonuçların hepsi değerlendirilir ve eğer test sonuçlarında bir sorun yoksa bir sonraki adıma geçilir. Sorun varsa işlemler ve araştırmalar bu aşamada genişletilerek gerekli işlemlerle ileri testlere geçilir.

İnfertilite(Kısırlık) İçin Erkeklerin Bilmesi Gerekenler
infertilite(kısırlık) İzmir problemi kadın ve erkeği eşit oranda etkiler. infertilite(kısırlık) İzmir probleminin, çiftlerde, % 40 erkeğe bağlı, % 40 kadına bağlı, % 10 erkek ve kadın ilişkili, % 10 bilinmeyen sebeplerden meydana geldiği bilinmektedir. Bu nedenle infertilite(kısırlık) İzmir problemi yaşayan çiftlerin, her ikisi de problemi anlamalı ve kendi arasında tartışarak kabullenmelidir.

Erkekte infertilite(kısırlık) İzmir problemi birçok sebebe bağlı olabilir. Bu sebepler sperm kanallarındaki tıkanıklıklar, sperm üretim bozuklukları, testis travması, hormonal bozukluklar, sperme karşı antikor varlığı, anatomik problemler, varikosel, geçirilmiş hastalıklar, infeksiyonlar ve bazı ilaçlar olabilmektedir. Sebep ne olursa olsun infertilite(kısırlık) İzmir probleminin üstesinden gelmek kolay değildir. Birçok infertilite(kısırlık) İzmir problemine sahip erkek kendisini eksik ve mutsuz hisseder. Bu hisler normaldir ve üstesinden gelmenin yolu diğer insanlarla iletişim kürara, infertilite(kısırlık) İzmir problemi için çözüm aramaktır. infertilite(kısırlık) İzmir problemine sahip çiftler, bu problemlerin üstesinden gelmek için birbirlerine destek olmalıdır. Kısırlığa neden olan sorunların % 90′ının tedavi edilebildiğini, birçok tedavi seçeneğinin bulunduğunu bilmek gerekir.

Erkeklerde İnfertilite Tedavisi Nasıldır?

İnfertilite(kısırlık) İzmir problemine sahip erkeklerde eğer sorun enfeksiyonlar ve hormonal bozukluklardan kaynaklanıyorsa ilaç tedavisi ile sorun halledilmeye çalışılır.

Varikosel Operasyonu: infertilite(kısırlık) İzmir problemine sahip erkeklerin % 60′ında varikosel vardır. Varikosel, erkeklerde görülen, testislerden çıkan kirli kanı taşıyan toplardamarların, bozukluğu sebebiyle görev yapamaması ve içindeki kirli kanı kalbe taşıyamaması sorunudur. Eğer sperm üretimini etkiliyorsa veya testiste küçülme yapıyorsa tedavi edilen varikoselin ameliyatı mikroskop altında yapılmalıdır. Bu yöntemle gözle görülemeyen küçük damarların bağlanması ameliyatın başarısını arttırarak varikosel tekrarlamasını önleyecektir. Varikosel operasyonu, %75 hastada sperm kalitesinde düzelme sağlar ve % 35 oranında gebelik elde edilmesine olanak sağlar.

Sperm Kanallarındaki Tıkanıklıkların Giderilmesi: infertilite(kısırlık) İzmir problemine sahip erkeklerde sperm kanallarında tıkanıklık varsa, sperm kanallarının prostata açılan yerindeki darlık yapan sebepler kesilerek açılır. Diğer düzeylerde olan tıkanıklık bölgeleri ise mikroskop altında bulunup çıkartılır ve geri kalan sağlam bölgeler, birbirine tekrar dikilerek meninin doğal yolla dışarı atılması sağlanabilir.
Yardımcı Üreme Teknikleri: Düşük sperm sayısı, endometriosis, servikal mukus yetersizliği, açıklanamayan kısırlık ve sperme karşı antikor varlığında uygulanan yöntemlerdir. Erkekten alınan semen özel solüsyonlarla yıkanıp kaliteli spermler elde edildikten sonra kadın rahmine özel bir sonda ile gönderilir. Bu yöntem hormon tedavisi ile birlikte yapıldığında başarıya ulaşır.

ICSI (Mikroenjeksiyon): Laboratuvar şartlarında kadın yumurtasının içine erkekten elde edilen spermin, iğne ile yerleştirilerek elde edilen döllenmiş yumurtanın kadın haznesine konması işlemidir. ICSI’de genellikle spermin hangi yolla elde edildiğinin bir önemi bulunmaz. Bu yöntem ile spermin kadın üreme yollarındaki ilerleyişine, yumurtayı aramasına ve yumurtayı doğal olarak döllemesine gerek kalmayacaktır. İşlem öncesinde kadın yumurtalıklarının ilaç ile uyarıldığı ICSI için, birkaç sperm hücresi bile yeterlidir. ICSI ile çocuk sahibi olma oranı % 35 civarındadır.

TESE+ICSI: İnfertilite(kısırlık) İzmir problemine sahip erkeklerde, menide sperm hücresi bulunmuyorsa, testis biyopsisi materyalinden elde edilen  sperm hücresinin ICSI için kullanılması işlemidir.

Kadınlarda İnfertilite Tedavisi Nasıldır?

Yumurtlama Tedavisi (Ovulasyon İndüksiyonu): İnfertilite(kısırlık) İzmir problemine sahip kadınlarda kısırlığın hiç bir nedeni bulunamadığında ya da kadında yumurtlama düzensizliği saptandığında verilen bir tedavi yöntemidir. Kısırlık tedavisinde en çok uygulanan yöntemlerden biridir. Bu yöntemde amaç genellikle kadının her ay düzenli yumurtlamasını sağlayarak hamilelik şansının arttırmasıdır. Yumurtlama tedavisinde ağızdan alınan ilaçlar kullanılabilir ya da cilt altına yapılan iğneler de kullanılır. Yumurtlama tedavisi genellikle 3 veya 6 ay uygulanır ve bu süre sonunda gebelik elde edilemezse hastanın durumuna göre farklı tedaviler tekrar planlanır. İnfertilite(kısırlık) İzmir problemine sahip kadınlarda yumurtlama tedavisi aşılama ile birlikte yapılabileceği gibi tek başına da uygulanabilir. Aşılama ile birlikte yapılması hamilelik şansını daha da arttırmaktadır. Yumurtlama ve aşılama tedavisi yapılabilmesi için kadının en az bir tüpünün açık olması ve aksi taktirde gebelik oluşamayacağını bilmesi gerekir. Her iki tüpü kapalı olan hastalara yumurtlama ve aşılama tedavisi verilemediği için tüp bebek tedavisi önerilir.

İnfertilite(kısırlık) İzmir problemine sahip kadınlarda, yumurtlama tedavisine adetin üçüncü günü başlanan ağızdan ilaç veya iğne tedavileri ile yumurtanın büyümesini sağlayarak başlanır. Ağızdan alınan ilaçlar 5 gün boyunca kullanılır. İğneler ise yumurta büyüklüğü yaklaşık 18 mm oluncaya kadar kullanılmaya devam edilerek etkisini gösterir. Bu arada belirli aralıklarla ultrason kullanılarak yumurta büyüklüğü doktor tarafından takip edilir. Yumurta büyüklüğü yaklaşık 18-20 mm çapında olduğunda çatlatma iğnesi denilen iğne yapılabilir. Çatlatma iğnesi yapıldıktan 36 saat sonra aşılama yapılır ya da aşılama yapılmayacaksa yumurta çatlatma iğnesi yapıldıktan 1 gün sonra çiftlere ilişkide bulunmaları söylenir. İlaç tedavisinde de aynı şekilde olmak üzere, yumurta 18-20 mm büyüklüğe ulaştıktan sonra, çiftlerin 1 hafta boyunca iki günde bir ilişkide bulunmaları önerilir.

Ameliyat Tedavileri: Laparoskopi veya histeroskopi ile yapılan ameliyat tedavileri bazen kısırlık tedavisinin bir parçası olarak gerekli olabilmektedir. Örneğin İnfertilite(kısırlık) İzmir problemine sahip kadınlarda çikolata kisti (endometrioma) varsa ya da rahim içerisinde perde, myom, polip benzeri bir yapı varsa eğer bunların tedavisi için laparoskopi veya histeroskopi gerekli olabilmektedir.

Tüp Bebek tedavisi (IVF, ICSI): Her iki tüpü tıkalı olan ve bu nedenle yumurtama ve aşılama tedavisi yapılamayan İnfertilite(kısırlık) İzmir problemine sahip kadınlarda, sperm sayısı çok düşük olan erkeklerde ve yumurtlama tedavileri ile hamilelik elde edilemeyen çiftlerde genellikle tüp bebek tedavisi uygulanır.

GİFT: Dışarı alınan kadın yumurtası ve sperm birleştirilerek kadının yumurtalık yollarına yerleştirilip doğal döllenme sağlanması yöntemidir.

ZİFT: Laboratuvar şartlarında döllenmiş olan yumurtanın, kadın yumurtalık yollarına yerleştirilmesi işlemidir.

In vitro fertilizasyon (IVF): Kadın yumurtalık yollarındaki darlıklarda ya da açıklanamayan kısırlıkta uygulanan bir yöntemdir. Bu İnfertilite(kısırlık) İzmir tedavisinde, hormonal tedavi ile kadının yumurtlaması sağlanıp olgun olan bir yumurta elde edilir ve bu yumurta dışarı alınır. Laboratuvar şartlarında yumurta ile sperm birleştirilerek birkaç gün sonra oluşan döllenmiş hücre, kadın rahmine yerleştirilir.

Kısırlık Tedavisinde Bitkisel Tedavi Uygulanabilir Mi?

İnfertilite(kısırlık) İzmir, nedenlerinin ayrıntılı ve derinlemesine araştırılması ve değerlendirilmesi gereken ve yakın takip edilerek tedavisi planlanması gereken bir sorundur Bu durumda çiftlerin bitkisel ilaçlar, yiyecekler, içecekler, çaylar gibi maddelerle kendi kendilerine tedavi uygulamaları hem faydasız olacak hem de çiftler için vakit kaybına neden olacaktır.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


logo

İNCE KLİNİK olarak Deneyimlerimiz ile tüm hastalarımızın beklenti ve ihtiyaçlarına çözüm bulup,kadın sağlığı alanında İzmirde fark yaratan bir merkez olmak için ilerlemeye devam ediyoruz Anlayışımız; kadın sağlığını ilgilendiren en kritik konularda,uygun olan en iyi çözümü hastalarımıza sunmaktır. Farkımız ; En ileri teknolojik donanım yanısıra yüksek standartlara sahip olan bir klinik olmamızdır.

Tüm hakları saklıdır. Seo Uzmanı Mustafa Mutlu

Telefon
Konum