Vajinismus İzmir ile Yaşadığınız Sorunu Kökten Çözüme Ulaştırın

Ağustos 10, 2018 by Admin0
vajinismus-izmir2-1200x600.jpg

Vajinismus İzmir ile Yaşadığınız Sorunu Kökten Çözüme Ulaştırın

Toplumumuzun geçmişten günümüze geçirdiği kültür değişiminde kalan tutuculukları ve baskıları sonucu hayatımızın her alanında bu unsurları hissetmekteyiz. Ki konu vajinismus olunca da ne kadar dar görüşe sahip bir toplumda yaşadığımızı daha iyi anlayabilirsiniz. Ülkemizde yaşayan çiftlerin, evlilerin üzerinde aile baskısı ve töre kurallarının etkisi de büyükse travma yaratacak konular mutlaka yaşanıyor. Bunun aksine, toplumlarında baskı olmayan, birbirlerine anlayışla yaklaşan insanların olduğu toplumlarda ise de yaşadıkları cinsel birleşememe durumunda sakinliklerini koruyup zamana bırakmaktadırlar. Ve çözümü en nihayetinde bulabilmektedirler.

Vajinismus sorunu ortaya çıktığında kişilerin cinsel konulardaki yaklaşımları ve birbirleriyle iletişimlerinin yoğunluğuna bağlı olarak dışarıdan herhangi bir destek almadan da bu sorunu çözebilirler elbet ama zamana bırakıp kendi kendine çözülür diye beklemek de doğru olmamakla beraber, dönüşü olmayacak iletişim problemleri yaratabilir. Vajinismus İzmir de bu tarz sorunlara profesyonel anlamda müdahale edilmediği takdirde belli bir süre sonra erkek tarafında sertleşme problemi, cinsel ilgide isteksizlik ve erken boşalma gibi çiftlerin istemeyeceği sorunlar ortaya çıkabileceğine inanmaktadır. Yapılan araştırmalar da bu düşünceyi destekler nitelikte olup cinsel birleşme sorunu yaşayan kadınların eşlerinde neredeyse %40-50’ye yakın erken boşalma ile karşılaşılmıştır. Bu durumlar yaşanırken, cinsel birleşme sorununu kullanan bir taraf da mevcuttur. Bu da önceden bahsettiğimiz gibi ataerkil toplumlarda erkek tarafında yaşanan erken boşalma ve sertleşme sorunlarının üzerini örtmek için kadın tarafında cinsel birleşme sorunu olduğuna dair bir algı oluşturulabilmektedir.

Yanlış bilinenin aksine, cinsel birleşememe yaşayan kadınlar aslında cinsel konularda isteklidirler. Hatta cinsel birleşme yaşamayacaklarını bildikleri için öpüşmeleri, dokunmaları ve dokunulmaları gibi durumlardan keyif alırlar. Bununla beraber Klitoral uyarılmaya karşı gelmemekte ve orgazm olabilmektedirler. Ama cinsel birleşme konusunda yaşadıkları korku ve tedirginlik karşısında hiçbir şey geliştiremezler. Zamanla acıya dönüşen ve olumsuz tecrübelerle tekrarlan durumu yaşamamak için isteyerek ya da istem dışı cinselliği hayatlarından çıkarmaya başlarlar. Domino etkisi yaratan bu durum ise cinsel isteği, tutkuyu azaltarak körelmesine sebep olur. Ki ne yazık yıllardır bu sorunu tedavi olmadan yaşamak durumunda kalan çiftler olmuştur. Sevindirici yönü ise son yıllarda her konudaki sorunların hastalıkların görsel ve yazılı basında, sosyal medya ve internette tartışılabilmesi, anlatılabilmesi bilinç düzeyini arttırmıştır. Bilinçli olan çiftlerin sayısı arttığından tedavi olmayı seçen ve kısa sürede sonuç alan kişilerin sayısı da giderek artmaktadır.

Yaşanan cinsel birleşememe sorununa sadece erkek tarafı değil bizzat kendileri yaşayan kadınlar bile zaman zaman farklı bakabilmekte ve kabul elemeyebilmektedirler. Özellikle vajinalarının penisi içine alamayacak kadar küçük olduklarına inanan kişiler ile Vajinismus İzmir olarak karşılaşabilmekteyiz. Bunlara ek örnek olarak da cinselliğe ait bilgi eksikliğinden kaynaklanan doğru olmayan inançlar ve kızlık zarının bozulmasının fazla ağrılı ve kanamalı olacağının düşünülmesi tahmin edemeyeceğiniz kadar sorunu kabullenmekte ve tedavide önemli bir rol oynamaktadır.

Vajinismus Sorunu Yaşayan Kadınların Çocukluk Dönemlerinde Yaşadıkları Önemli Rol Oynamaktadır

Sadece bunlarla kalmamakta, cinsel konulara karşı özgüven eksikliğinin olması, kadın hastaların cinsel organlarıyla ve vücuduyla ilgili fazla negatif düşüncelerinin olması, hamile kalmaları ve doğum konularında yaşadıkları korkuların boyutları cinsel birleşememe konusunu daha da tetikleyen konular olabilmektedir. Her zaman yaşanan sorunun kaynağına inmek faydalı olmaktadır. Özellikle çocuk yaştaki kişilerin yetiştirilirken psikoseksüel gelişimleri her iki türlü olumlu ve olumsuz yönde etkilenebilmektedir. Özellikle cinsellik yıkılamaz bir tabu olarak bilinçaltına yerleştirildiğinde ayıp ve utanç verici bir durum olarak algılanması netleştirdiğinden bu çocukların cinsel konularda sorun yaşamaları daha muhtemel olmaktadır. Bazen de annelerin kızları evlenirken verdikleri nasihatler arasında cinselliğin erkeği memnun eden, evliliğin sürmesini sağlayan eylem düşüncesi yer aldığından, evlenen kızların cinsel duyum ve cinsel hazları konusunda farkındalıkları gelişmediği, kendi zevk ve hazlarının ne olduğunu bilmedikleri bir cinsel ilişkiye girmektedirler. Ve tabi ki farkında olmadıkları ve öğretilmiş davranışlarla hareket ettikleri için de suçluluk duyabilmektedirler. Bunları bir kenara bıraksak ve en temel konudan, sevgiden bahsettiğimizde de çocukken anne babasından yeterli sevgi görmemiş, iletişim kopukluğu yaşayan bir çocuk dönemi yaşandığında da yetişkin dönemlerine gelindiğinde cinsellikle ilgili büyük sorunlar yaşanabilmektedir.

Cinsel ilişki ana konumuzsa en temel konuların çiftler arasında rahatlıkla konuşulabilmesi gerekir. Zaten cinsel birleşememe konusunu ortaya çıkaran kaynağı iletişimsizlik diyebiliriz. Cinsellik konusunda çiftler birbirleriyle ne istediklerini, ne istemediklerini konuşabilmelidirler. Doğal bir konuşma olup, utanılacak bir durum söz konusu değildir. Vajinismus İzmir çiftlerden kadın tarafının da erkek tarafının da cinsellikten ne beklediklerini belirleyip birbirlerine aktarmalarının birçok sorunu daha başlamadan çözüme ulaştırdığını ortaya koymaktadır. Kadınların her zaman dile getirdikleri konulardan birisi de cinsel uyarılma noktasına gerektiği kadar zaman harcanmadan direkt olarak cinsel birleşme yaşanıldığını, bunun da sorunları ortaya çıkarabildiklerinden bahsetmektedirler. Bu nokta kadının daha yeterince hazır olmadan cinsel ilişkiye yönlendirilmesi ile ilgili olmaktadır. Vajinismus sorununu arttıran diğer sebepler arasında çocukluk döneminde yaşanan cinsel travma etkisi yaratan durumlar, cinsel istismar, ensest ilişkiler ve ağrılı olan cinsel birleşme girişimleri yer almaktadır. Ortaya çıkan cinsel birleşememe sorununa her şeyden önce çiftlerin bakış açısına, psikolojik durumlarına, yaşamı nasıl algıladıklarına göre bakıp değerlendirmek gerekir. Ki bu sorun sadece tek bir kişiyi etkilemekte, çiftleri ve anne babalarını da ciddi anlamda etkilemektedirler.

Çitfler bu sorunu yaşamaya başladıklarında duygusal olarak kendilerini bir karmaşada bulabilmektedirler. Birçok çift tedavisi için araştırma yaparken aynı  anda da tedaviden korkmaktadırlar. Yaşadıklarının kendilerinde oluşturduğu özgüven eksikliği ve başarabileceklerine olan inançlarını kaybetmeleri anksiyete ve depresyon gibi psikolojik sorunları da tetikleyebilir. Bununla birlikte cinsel birleşememe sorunu yaşayan kadınlar, kendilerini eksik hissettiklerinden korku, ciddi derecede ümitsizlik ve aşağılanma duyguları içinde bulabilirler. Sorun için adım atılıp tedaviye sıcak bakılmazsa da çiftler arasında cinsellik dışında var olan iletişimleri de zarar görmekte, ilişkileri bozulabilmektedir. Bununla beraber duygusal anlamdaki iletişimleri de aksadığı için evliliklerin bitme durumu ile karşı karşıya da kalabilmektedirler. Gözden kaçırılmaması gereken noktalardan birisi de sorunu yaşan kadınların çoğu istem dışı olarak cinselliğe fazla önem vermeyen, girişimcilikle yakından ilgileri olmayan eşler seçebilmektedirler.

Cinsel Birleşememe Sorunu Yaşayan Kadına En Büyük Destek, Cinsel İlişki Konusundaki Düşüncelerin Karşılıklı Paylaşacağı Eşi Tarafından Verilen Destek Olacaktır

Bahsettiğimiz şekilde bir süreç yaşayan çiftler, yaşadıkları sorunun karşısında cinsel birleşme girişimlerine devam etmektedirler. Üzerinden bir süre sonra her iki tarafın da cinsel istekleri azalarak denemekten vazgeçmektedirler. Bu da mastürbasyon ve aseksüel doyumla var olan bir cinsel hayatı tetikleyecektir. Tedavi isteği çoğunlukla çocuk sahibi olma isteği ya da çevrenin çocuk yapmaları konusunda baskı yapmaları sonucunda olmaktadır. Cinsellik konusunuyla ilgilenmenin, cinsel doyuma ulaşmayla ilgili merakın ayıplanması ile cinsel birleşememe sorunu daha fazla ortaya çıkmaktadır. Bedenlerini tanımada, cinsel organlarını keşfederek bakmada sıkıntı yaşayan hatta kızlık zarının bozulmasını ahlaki değerlerle nitelendiren kişiler olarak yetişen kızlarımız, bedenlerini kendilerine ait olmayan, eşlerine sundukları bir nesne olarak görmektedirler. Vajinismus İzmir bünyesine kendi istekleriyle gelen hastalarda gözlemlediğimiz bedenlerinin cinsel olarak algılanmasından utanç duymaları olmakta. Genel özellikleri arasında titiz olmaları, mükemmeliyetçi yapıları korunma istekleri yer almaktadır. Bilinçdışında da bu özellikleri özgüven eksikliğine, yaşama dair korkulara ve cinsel anlamda güvensizliğe neden olarak yetişkin bir kadın olmalarını engellemektedir.  Bu soruna sahip olan kadınların babaları da çoğunlukla cezalandırıcı, tehditkar ve otoriter bir yapı sergilerler. Anneler de tam tersine bağımlı, pasif ve cinsellikten hoşlanmayan kişiler olmaktadır. Bu bilgiler ışığında da cinsel birleşememe sorunu yaşayan kadınlar, çoğunlukla babalarının karakterine tam zıt olan kişileri eş olarak seçmekte olduklarını söyleyebiliriz. Bu çiftler de kibar, nazik ve pasif karaktere sahip oldukları için cinsel birleşme ile ilgili derin kaygılar yaşamaktalar ve cinselliğe ihtiyaç duymamaktalar. Her iki tarafın da böyle düşünmeleri ortak bir davranış modeli geliştirmelerine neden olarak uzun yıllar tedaviye gitmeden cinsellikten de uzak durarak hayatlarını yaşayacaklardır.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, vajinismik yanıt geliştirmeye müsait olan kadınlar, kendi cinselliğinin ve bireysel algısının farkında olarak girdikleri cinsel birleşmelerde çok az vanijismus tedavisi gereği duymaktadır. Bunun tam tersi olarak cinsel birleşememe sorunu yaşayan kadınlar, kendileriyle ilgili negatif duygulara, kendisinin farkındalığının neredeyse az olması durumlarına sahiptirler. Sosyal fobi, somatizasyon, agorafobi, anksiyete, paranoid düşünceler ve obsesif kompulsif spektrum bozuklukları diğer kişilere göre daha fazla görülür. Bu belirti ve sonuçlardan da görüleceği gibi sorun tedavi edilmezse hayatı derinlemesine etkileyecek, sadece cinsel hayatının dışında evlilik hayatı, sosyal hayatı ve psikolojisi de gözle görülür derecede olumsuz etkilenecektir. Çiftler arasında cinsel ilişkide yaşanan bu sorun duygusal sorunları da beraberinde getireceğinden çiftlerin birbirlerine karşı anlayışları azalacaktır. Tahammül azaldıkça da aldatmalar ve boşanmalar birbirini takip edebiliyor.

Tedaviye karar veren hastaların tedavilerine başlanabilmesi için doktor ile hastanın iyi bir iletişime sahip olmaları gerekir. Ne kadar sağlam bir iletişim kurulursa o kadar sonuca ulaşma konusunda daha hızlı hareket edilebilir. Başlangıç olarak, hastanın cinsellik konularındaki düşünceleri, eşi ile arasındaki iletişimin sağlıklı olup olmadığı gibi konular destekleyici unsurlar olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle çiftlerin cinsellik konularındaki düşüncelerinin değerlendirilmesi kilit bir noktayı oluşturacaktır. Vajinismus İzmir de ilgili doktor hastanın neden cinsel birleşememe sorunu yaşadığını tespit edecektir. Gerekli olan tüm tetikleri, muayeneleri bitirerek durumun tespit edilmesiyle gerekli görülen tedavi seçilerek program düzenleyecektir. Tedavinin iyi sonuçlanması açısından bazı aşamalar takip edilecektir. Bunlardan bazıları:

  • Cinselliğe karşı yaklaşımların, tutumların değişmesini sağlayacak çalışmalarda bulunmak
  • Söz konusu hastanın ayna tutma egzersizi için gerekli bilgilendirmelerin yapılmasıyla egzersizin yapılma sıklığına karar vermek
  • Nefes, gevşeme ve rahatlama tekniklerinin öğretilerek aynı şekilde belli bir düzen yaratmak
  • Sensitive focus olarak adlandırılan dokunma egzersizleri hakkında bilgi verilerek yaratacağı faydaları hastaya aktarmak
  • Genital bölge anatomisi hakkında gerekli bilgilendirmede bulunmak
  • Eşli ve bireysel parmak egzersiz yöntemleri ve düzeni, sıklığı hakkında hem hastaya hem de eşine gerekli bilgilerin aktarımını sağlamak
  • Kegel egzersizleri hakkında da bilgi aktarımını gerçekleştirmek

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


logo

İNCE KLİNİK olarak Deneyimlerimiz ile tüm hastalarımızın beklenti ve ihtiyaçlarına çözüm bulup,kadın sağlığı alanında İzmirde fark yaratan bir merkez olmak için ilerlemeye devam ediyoruz Anlayışımız; kadın sağlığını ilgilendiren en kritik konularda,uygun olan en iyi çözümü hastalarımıza sunmaktır. Farkımız ; En ileri teknolojik donanım yanısıra yüksek standartlara sahip olan bir klinik olmamızdır.

Tüm hakları saklıdır. Seo Uzmanı Mustafa Mutlu

Telefon
Konum