Labioplasti | İç Dudak Estetiği | İzmir | Op.Dr. Ersöz İnce
   0 (232) 421 90 50
   bilgi@drersozince.com

LABİOPLASTİ (İÇ DUDAK ESTETİĞİ)

LABİOPLASTİ İLE İÇ DUDAK ESTETİĞİ


0 (232) 421 90 50


DOKTORUNUZA SORUNOp. Dr. Nurettin Ersöz İnce' ye Sorun

LABİOPLASTİ (İÇ DUDAK ESTETİĞİ)

Labioplasti Nedir?

Kadınların genital bölgelerinde labium majör ve labium minör olarak adlandırılan katlantıların cerrahi yolla düzeltilmesi işlemine “labioplasti” denir. Labioplasti 1983 yılından beri başvurulan bir yöntemdir. İşlemin temel amacı fonksiyonel problemleri ortadan kaldırmak ve/veya estetik açıdan kabul edilebilir bir görünüme ulaşmaktır. Labioplasti özellikle öz farkındalığı yüksek bireylerde psikolojik rahatlamayı beraberinde getirmektedir. Bu işleme iç dudak estetiği adı da verilmektedir.

Labioplasti Ne İçin Yapılır?

Labium’larda meydana gelen büyümenin herhangi bir özgün hastalıktan kaynaklanıyor olabileceğine dair bilgi bulunmamaktadır. Bununla beraber çocukluk döneminde maruz kalınan hormonlar ya da erişkin bireylerde bisiklet sürme, at binme gibi faktörler labium’larda büyümeyle sonuçlanabilmektedir. Diğer taraftan hamilelik esnasında artan yağ dokunun doğum sonrasında kaybedilmesi labium büyümesinin erişkin kadınlardaki en önemli sebeplerinden birini teşkil etmektedir. Doğum sonrasında labium’larda büyüme kadar labium kenarlarının düzensiz, kıvrımlı bir görüntüye bürünmesi labioplasti gerekçeleri arasında yer almaktadır. Labium büyümesi tanısı klinik olarak konulur; yani herhangi bir tahlile gerek yoktur. Bununla beraber labium büyümesine bağlı tahriş, enfeksiyon, kanama gibi durumlar söz konusu ise jinekolojik inceleme gereklidir.

Labium’lardaki büyüme iç çamaşırın teması, egzersiz veya cinsel ilişki gibi durumlarda ağrı, tahriş ve rahatsızlık hissine neden olabilmektedir. Ayrıca “normal” olmama düşüncesi labium büyümesinin en önemli psikolojik sonucunu oluşturmaktadır. Cinsel partner tarafından beğenilmeme ya da labium’lardaki büyümenin dışarıdan bakıldığında fark edileceği endişesi sosyal fobi düzeyine ulaşabilmektedir.

Günümüzde uygulanan başarılı cerrahi yöntemler sayesinde labioplasti uygulamalarının sayısında hızlı bir artış dikkat çekmektedir. Labioplasti’ye başvuran bireylerin %87’si estetik kaygılardan, %64’ü ise ağrı, kaşıntı, tahriş gibi fiziksel sorunlardan bahsetmektedir.

Labioplasti Ne Zaman Yapılabilir? (Labioplasti Hangi Yaşta Yapılabilir?)

Labioplasti (İç Dudak Estetiği) birey erişkinliğe; yani 18 yaşına ulaşana kadar düşünülmemelidir. Bu yaklaşımı temelinde hem ergenlik döneminde hormon seviyelerinin değişkenlik sergileyeceği hem de bireyin kendi bedeni üzerinde karar verebileceği yaşın beklenmesinin doğru olacağı fikri yatmaktadır.

Hamileler Labioplasti Yaptırabilir mi?

Hamilelerde iç dudak estetiği ameliyatının doğum sonrasında ertelenmesi tavsiye edilmektedir.

Cerrahi işlemin kolaylığı açısından labioplasti ameliyatının adet (menstrüasyon) dönemi sonrasına ertelenmesi tavsiye edilmektedir.

Ağrı, tahriş, rahatsızlık hissi gibi fiziksel şikayetleri olan ve labium büyümesi nedeniyle estetik kaygı taşıyan bireyler labioplasti ameliyatı için adaydırlar. Labiaplasti öncesinde rutin laboratuar ve kan analizleri yapılabilir. Ayrıca sosyal anksiyete gelişmiş bireylerin psikolojik yardım almaları önerilmektedir.

Labioplasti Kimlere Yapılabilir?

Labioplasti’nin mutlak suretle uygulanmaması gereken bir durum söz konusu değildir. Hekimin fiziksel ve/veya psikolojik fayda sağlayacağını düşündüğü bireylerde labioplasti uygulanabilir. Buna karşın bazı göreceli kontraendikasyonlardan bahsedilebilir. Jinekolojik hastalığı bulunan bireyler labioplasti için iyi birer aday olmayabilirler. Ayrıca diğer tüm cerrahi işlemler için söz konusu olduğu gibi labioplasti düşünülen bireylerde genel sağlığı kötüleştiren (sigara kullanımı, beslenme bozukluğu) durumlarla beraber yara iyileşmesini bozan hastalıklar (bağ doku hastalıkları, ilaç kullanımı gibi) göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca bireyin ilaç alerjileri sorgulanmalıdır. Bu konularda hekimin işlem öncesi değerlendirmesi labioplasti kararını belirleyecektir. Bu kararda bireyin labioplasti’ye bedenen hazır olması kadar ruhen de hazır olması dikkate alınmalıdır. Labioplasti’den gerçekçi beklentileri olmayan kadınlar işlem için uygun adaylar olarak değerlendirilmemelidir.

Bireyin kendi isteği ve rızasıyla labioplasti’ye başvurduğundan emin olunmalıdır. Herhangi başka bir kişinin (eş dahil) talebi ya da zorlamasıyla başvuran kadınların cinsel suistimalden korunmaları amacıyla yasal yollara başvurulması zaruridir.

Labioplasti Ameliyatı Öncesi Anestezi

Labioplasti ameliyatı lokal anestezi, sedasyon ya da genel anestezi altında gerçekleştirilebilir. Lokal anestezinin avantajı uyanık haldeki bireyin cerrahi işleme sözel dahi olsa iştirak edebiliyor olmasının güven duygusunu artırması, cerrahi işlem sonrasında bireyin bir refakatçiye ihtiyaç duymaması ve genel anesteziye kıyasla daha düşük maliyetli olması olarak sıralanabilir.

Labioplasti Sonrası Ağrı

Labioplasti operasyonu sonrasında birkaç gün boyunca ağrı olması normaldir. Bu nedenle basit ağrı kesicilerin kullanılması genellikle yeterli olmaktadır.

Labioplasti, ampütasyon, kama, deepitelizasyon, lazer gibi farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Hangi kadında hangi yöntemin uygun olacağı hekim tarafından değerlendirilmelidir. 

Labioplasti Öncesi Yapılması Gerekenler

Labioplasti öncesinde genital kıllar temizlenmelidir; ancak enfeksiyon riskine karşı genital kıl temizliği için tıraş bıçağı kullanılmaması önerilmektedir. Alternatif bir yöntem kullanılamıyorsa labioplastiden önceki gün yerine birkaç gün önce genital kıl temizliği yapılmalıdır.

Labioplasti Sonrası Taburcu Süresi

Lokal anestezi kullanılarak labioplasti uygulanan bireyler aynı gün içerisinde taburcu edilebilirler. İşlem sonrasında hasta kendi ihtiyaçlarının büyük kısmını görebilir halde olacaktır. Labioplasti sonrasında yara bakımı amacıyla antibiyotik kremler reçete edilir. Yara bakımı konusunda labioplasti’yi gerçekleştiren hekimin tavsiyelerine özenle uyulmalıdır. Kanama gelişmesi halinde kanama alanına temiz bir bez ile bası uygulanmalı ve işlemi gerçekleştiren hekim ile irtibata geçilmelidir. Labioplasti sonrasında cerrahi yara iyileşene kadar hijyenik ped kullanılabilir. Hastalar labioplasti’den 48 saat sonra cerrahi yara alanını koruyarak banyo yapabilirler. Labioplasti’den 3-4 gün sonra gündelik iş/sosyal yaşantıya devam edilebilir. Hastaların 4 hafta süreyle tampon kullanmamaları, dar iç çamaşır ve kıyafetlerden sakınmaları önerilmektedir. Labioplasti uygulanan bireylerin 4 hafta süreyle cinsel ilişkiden sakınmaları gerekir. İşlemi gerçekleştiren hekimin gördüğü lüzum üzerine farklılıklar görülebilmekteyse de genellikle labioplasti’den 1 hafta ve 1 ay sonra olmak üzere 2 defa hekim kontrolüne gidilmelidir.

Labioplasti Sonrası;

Ağrı, tahriş, rahatsızlık hissi gibi fiziksel gerekçelerle labioplasti uygulanan kadınların %92.3’ü, psikolojik gerekçelerle uygulananların ise %89.7’si gerçekleştirilen işlemden memnun olduklarını bildirmektedir. Labioplasti uygulanan kadınların %91.6’sı cinsel yaşantılarında iyileşmeden bahsetmektedir.

Labioplasti Fiyatları

Labioplasti ameliyatı fiyatları da diğer bir çok cerrahi operasyonda olduğu gibi hastadan hastaya farklılık gösterebilmektedir. Yasal mevzuat sebebiyle kadın doğum uzmanı doktorlar web sitelerinde ücret bilgisine yer verememektedir. İzmir Labioplasti Fiyatları hakkında bilgi almak için 0(232) 421 90 50 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Op. Dr. Nurettin Ersöz İnce'ye Sorun