Hakkımda

 • +90 (232) 421 90 50
 • 0 (532) 460 11 50
 • ersozince@gmail.com

DR. Nurettin Ersöz İNCE

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

İNCE KLİNİK olarak Deneyimlerimiz ile tüm hastalarımızın beklenti ve ihtiyaçlarına çözüm bulup,kadın sağlığı alanında İzmir'de fark yaratan bir merkez olmak için ilerlemeye devam ediyoruz Anlayışımız; kadın sağlığını ilgilendiren en kritik konularda,uygun olan en iyi çözümü hastalarımıza sunmaktır. Farkımız ; En ileri teknolojik donanım yanısıra yüksek standartlara sahip olan bir klinik olmamızdır.

İzmir Kadın Doğum Uzmanı Op.Dr.Nurettin Ersöz İnce 8 mart 1977 yılında Adana’da doğdu. İlk öğretimi ve orta öğretimini Özel Adana Koleji’nde tamamladıktan sonra 1995 yılında girdiği Ege üniversitesi Tıp Fakültesi bölümünden 2001 yılında mezun oldu. 2002-2007 yılları arasında İzmir Atatürk Eğitim Eğitim Ve Aaraştırma Hastanesinde Kadın Hastalıkları Ve Doğum ihtisası yaptı. 2008-2009 yıllarında askerlik görevini Ankara Jandarma Lojistik komutanlığı’nda yerine getirdi. 2009-2011 yıllarında Aksaray da zorunlu hizmetini yaptı 2011-2013 yılları arasında Mersin Tarsus Medical Park Hastanesinde görev aldı. 2013-2015 yılları arasında İzmir Özel Su Hospitalda görev aldı. 2015 Nisan ayından itibaren İNCE Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği’nde görevine devam etmektedir.

Üyelikler :

 • Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği,
 • Jinekolojik Endoskopi Derneği,
 • Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ege Bölgesi Çalışma Grubu

Uzmanlık Tezi:

Serum Homosistein, Folat Ve Vitamin B12 Düzeylerinin Abortus İle İlişkisi, 2007, İzmir

İlgi alanları:

 • Tüp Bebek
 • Laparoskopik cerrahi
 • Laparoskopik histerektomi dahil tüm jinekolojik operasyonlar
 • Histeroskopi
 • İnfertilite ve operatif cerrahi girişimler
 • Perinatoloji(Gebelik İzlem)
 • Erken gebelik haftası girişimsel işlemler (Amniyosentez ve CVS)
 • Riskli gebelik izlemi
 • Genital Estetik

Kurslar:

 • Asistanların Hizmet İçi Eğitim Projesi Üreme Sağlığı Semineri, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı- 25-27 Şubat 2003
 • Gebelik Kayıpları Konulu Eğitim Sempozyumu, Celal Bayar Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- 12 Kasım 2003
 • Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası, Sağlık Bakanlığı – 12-14 Mayıs 2004
 • Doppler USG ve Obstetride Uygulamaları Sempozyumu, Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, Ege Bölgesi Çalışma Grubu- LÖM 1 Aralık 2006
 • Sterilizasyon ve Kontrasepsiyon Eğitimi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Şubat 2007
 • Perinatoloji ve Doppler Ultrason Eğitimi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı – Haziran 2007
 • Laparoskopik ve Histeroskopik Cerrahi Yeterlilik Belgesi, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Kasım 2007
 • Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Yeterlilik Belgesi, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Kasım 2007
 • Temel Obstetrik USG Kursu, Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, Ege Bölgesi Çalışma Grubu- 27 Aralık 2007
 • Temel Obstetrik Doppler USG Kursu, Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, Ege Bölgesi Çalışma Grubu- 1 Şubat 2008
 • Jinekolojik Mikrocerrahi Kursu, Üreme Tıbbı Derneği- 27-28 Mart 2010
 • Ürojinekolojide Güncel Yaklaşımlar ve Cerrahi Uygulamalar Kursu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakultesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- 3-4 Aralık 2010
 • Temel Ultrasonografi Kursu, Türk Perinatoloji Derneği- 6 Mart 2011
 • Laparoskopik Histerektomi Kursu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- 19 Nisan 2012
 • Temel Obstetrik Ultrasonografi Detayları Kursu, Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği- 11 Ekim 2012
 • Jinekolojik Laparoskopi Kursu, Jinekolojik Endoskopi Derneği, Çukurova Bölgesi- 22 Aralık 2012
 • Annual MESGE Congress İn Conjunction with the Turkish Society Of Gynecological Endoscopy (Single İncision Laparoscopic Surgery Course) Nisan 24 2013
 • Endometriozis Kursu(Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı) 19-22 Mart 2014
 • Ege Ultrason Günleri .Trimester Fetal Ultrason teorik ve pratik kursu-29 Kasım 2014

Kongre ve Bilimsel Toplantı Katılımları:

 • Perinatal Tıp 2003 Kongresi, Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, Çeşme/İzmir- 9-12 Ekim 2003
 • National, 3. International Menopause and Osteoporosis Congress- EMAS, Turkish Society of Menopause and Osteoporosis, Antalya- 19-23 Mayıs 2004
 • Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi- 9 Eylül Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı, İzmir- 22-24 Eylül 2005
 • Perinatal Enfeksiyonlara Yaklaşımda Son Durum- Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi- 25 Ocak 2008
 • Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Antalya- 18-23 Mayıs 2010
 • Ulusal Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi, Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, İstanbul- 26-29 Eylül 2010
 • Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, TSRM, Antalya- 7-10 Ekim 2010
 • Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Antalya- 17-22 Mayıs 2011
 • Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, Başkent Üniversitesi- 11 Şubat 2012
 • Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İzmir- 19-21 Nisan 2012
 • Ulusal Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi, Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, İstanbul- 11-14 Ekim 2012
 • Annual MESGE Congress İn Conjunction with the Turkish Society Of Gynecological Endoscopy 24-28 Nisan 2013
 • Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu(Ege Üniversitesi Kadın Hatalıkları Ve Doğum Anabilimdalı) 19—22 Mart 2014
 • Turkish German Gynecology Congress 30 Nisan-4 Mayıs 2014
 • Türkiye Maternal Fetal Tıp Ve Perinatoloji Derneği Ulusal Kongresi 24-27 Eylül 2014
 • İmir üniversiyesi Tıp Fakültesi ‘İnfertilite Ve Art Uygulamalarında Yenilikler Ve Tartışmalı Konular ‘ Sempozyumu Nisan 2015
 • 5.EGE Ürojinekoloji Workshop(Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 29-31 Mayıs 2015)

Bildiriler:

 • Oztekin O,Camlı L, Muluk E, Tan C, Gezer C, Ince E, Soylu F. Hepatoid Carcinoma Of Ovary: A Case Report. 10-13 March, 12th World Congress Of Human Reproduction, Book of Abstarcts, Nr.219, Venice, 2005.
 • Lütfi Çamlı, Öztekin Özer, Orkan Tatlı, Levent Erkan, Ersöz İnce, Engin Sarıca, Çağıl Turan, Ferit Soylu. Eş Zamanlı Genital Malign Tümörler. 19-23 Nisan, 10. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Bildiri Kitabı, PP-99, Antalya, 2006.

Ulusal Dergi Yayınları:

 • Lütfi Çamlı, Levent Erkan, Hakan Sabırlı, Cenk Gezer, Ersöz İnce, Ferit Soylu. Tekrarlayan Gebelik Kaybı Olan Hastalarda Histereskopik Septum Rezeksiyonu. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi. 2004,42 (3): 157-160
 • Ferit Soylu, Esra Şentürk, Özer Öztekin, Çağıl Turan, Cenk Gezer, Ersöz İnce. Ektopik Gebeliklerde Probe Küretaj Bulguları. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi. 2005, 43 (3): 141-143
 • Erhan Muluk, Ferit Soylu, Cenk Gezer, Ersöz İnce, Murat Polat. Geç İkinci Trimesterde Ölçülen Servikal Uzunluğun Preterm Eylemi Belirlemedeki Rolü. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi. 2005, 43(4): 173-176
 • Ferit Soylu, Ersöz İnce, Levent Erkan, Esra Şentürk, Fatih Tuncel, Cenk Gezer. III. Trimester Preeklamptik Gebelerde Kalsiyum Metabolizması. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi. 2006, 44(2): 77-80
 • Lütfi Çamlı, Ferit Soylu, Çağıl Turan, Cenk Gezer, Ayşegül Çınar, Ersöz İnce. 46 XY Gonadal Disgenezi ve Kronik Böbrek Yetmezliği; Frasier Sendromu. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi. 2006, 44(3): 153-155